Elinstallationer & service

- det som en modern elektriker gör inom el

För oss är det viktigt att skapa säkra och korrekta installationer. Och med det bygger vi gärna långsiktiga relationer. Det ger inte bara trygghet, utan också mindre kostnader för alla inblandade i längden. Vi tror det ger oss vår gemensamma affär och Er fastighet en längre hållbarhet än vanligt. 

Nyproduktioner
Alltema jobbar nära lokala hustillverkare med nyproduktion av villor, både i sten och trä. Alltema kan åta sig att göra både projektering och ritningar på en nyproduktion. Här har vi stor del av vår passion, men också erfarenheter att bidra till ett nytänk och lyckad affär för kund och beställare. 

Service arbeten
Även om Alltema är moderna och jobbar hållbart är vi gränslösa när vi pratar om el och service. Vi utför alla typer av service, felsökning och underhåll av elanläggning, så våga fråga om just din utmaning. 

Smarta hem
Alltema hjälper dig att skapa intelligenta hem och fastigheter med lösningar i form av tal- och mobilstyrda enheter. Inte bara moderna att tända och släcka en hel fastighet eller enskilda rum med ett enda knapptryck, utan också kostnadseffektivt och hållbart för alla. 

Hälsofrämjande ljusmiljöer
Alltema har nära samarbete med Brainlit. Ett företag som satsar på biocentriskt ljus för en bättre hälsa. Få ett naturligt dagsljus inomhus som förbättrar sömn, hjärta och ökar välmående.