Om oss

- Vi skall lyckas tillsammans med uppdraget!

Alltema startade år 2001. Vi har under åren skaffat oss lång erfarenhet och stött på det mesta inom elbranschen. Nu ligger Alltemas fokusområde på elinstallationer, energioptimering och fastighetsservice. 

Vision & Affärsidé

Alltema är Östergötlands självklara val som installationsfirma och som arbetsgivare

ALLTEMA samverkar med kunder i projektering, installation och service av kvalificerade tekniska lösningar inom elinstallation, solenergi, laddstolpar och andra miljövänliga installationer inom el. Vi levererar så gröna lösningar vi kan till högsta möjliga kvalitet och det mest kostnadseffektiva som är möjligt. 

Vi vänder oss till fastighetsägare, industrier, byggföretag, offentlig sektor likaväl som privatpersoner. Vårt samarbete med kunder bygger på långsiktigt och ömsesidigt förtroende. Vår verksamhet kännetecknas av kvalitet, säkerhet, ansvar och hållbarhet. 

Alltema värdesätter god attityd, mycket glädje, bra kontroll samt jobbar utifrån värderingarna:  

  • Vi håller vad vi lovar.
  • Vi kommunicerar gärna innan problem uppstår. 
  • Vi tar ansvar för att det är rent när vi lämnar platsen. 
  • Vi är innovativa och effektiva, om vi inte kan på papperet vara billigare än konkurrenterna ska vi vara bättre och effektivare krona för krona.